Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy

  liczba postów: 14
UWAGA: Forum Trans-Fuzji zostało zamknięte. Tworzenie i edycja postów nie są już możliwe.

Wszystkich forumowiczów zapraszamy pod nowy adres: http://transpomoc.pl
do naszego własnego, społecznościowego, Wolnego Forum Transowego.

Zawartośc starego forum zostanie zapisana i przeniesiona w nowe miejsce w postaci archiwum.

na dół strony  
Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 12:29
[autor]
Na prośbę Leny kontynuuję w nowym wątku. :P

@gabi
Art 18 Kodeksu pracy:
§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.
§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.
§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także: 1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, 2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).
§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).
§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Czy możesz mi wytłumaczyć jak odnosi się do tego co wcześniej napisałaś?

mam prawo cię nie przyjąć do pracy nawet nie podając ci powodu
Owszem masz prawo. Natomiast zamieszczając w CV informacje takie jak "jestem osobą transseksualną" bo bardzo dbasz o możliwość zapewnienia pracodawcy możliwości bezprawnej dyskryminacji jest działaniem sprzecznym z naszym interesem i dlatego o tym piszę na tym forum - żeby ludzie tak nie robili. Ponieważ taka informacja jest pracodawcy co najwyżej zbędna: nie może on wziąć jej pod uwagę w procesie rekrutacji, a skoro "co zostało zobaczone, nie może zostać odzobaczone" :P to sama w tym przypadku wywołałaś sytuację potencjalnie dyskryminacyjną... Czyli, uczciwemu pracodawcy który chce postępować zgodnie z prawem sprawiasz nie lada kłopot (bo nie może cię ani faworyzować, ani odrzucić za to), natomiast wspierasz nieuczciwego.

@lena
Mikro, czym się zajmujesz teraz, co robisz, pracujesz?
Pracuję w dużej firmie na stanowisku technicznym.
zmian: 4, ostatnia: mikro - 2014.11.01, 12:36
Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 13:05
[autor]

Dzięki :)


tam proszę piszmy tylko swoje doświadczenia których jestem ciekawa

Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 13:47
[autor]

Ja osobiście nie znoszę nietolerancji, ale nietolerancja a możliwość wyboru przez pracodawcę to są różne rzeczy, do pierwszej nie ma on prawa, ale do drugiej jak najbardziej i jego kryterium wyboru również może być związane z TS, bo przecież wizerunek takiej osoby może nie odpowiadać wizerunkowi firmy co może narażać tą firmę na straty.

Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 13:57
[autor]
bo przecież wizerunek takiej osoby może nie odpowiadać wizerunkowi firmy co może narażać tą firmę na straty
Na jakie straty naraża firmę wizerunek osoby TS? Mogłabyś to rozwinąć?

Podam sytuację może przykładową. Szukasz pracownika na stanowisko które będzie wymagało kontaktu z klientami lub podwykonawcami. Przychodzi do ciebie dziewczyna, która wszystko umie, jest pewna siebie i generalnie dobrze się do tej pracy nadaje. Przy podpisywaniu umowy mówi że ma jeszcze nie zmienione dokumenty ale to nie jest problem. Nagle okazuje się że "wizerunek pana nie odpowiada wizerunkowi firmy przez co naraża nas na straty". Inna sytuacja. Przychodzi na rozmowę kwalifikacyjną programista C++. Kompetentny, chcesz go zatrudnić. Przed podpisaniem umowy informuje cię, że jest osobą transseksualna i oficjalnie ma na imię Katarzyna. Nagle okazuje się że jego wizerunek nie odpowiada wizerunkowi firmy więc naraża ją na straty?

WTF?

Owszem, wizerunek osoby trans tak jak cis może nie być odpowiedni dla stanowiska o które się ubiega. Ale to nie oznacza, że trzeba z góry założyć, że taki jest, skoro mówimy o sytuacji w której ktoś byłby w stanie przyjąć cię do pracy biorąc cię za cis, a już nie jest gdy okażesz się transseksualna...
zmian: 9, ostatnia: mikro - 2014.11.01, 14:13
Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 14:16
[autor]

Wiesz, niektóre osoby nie nadają się do pewnych stanowisk ze względu na wygląd, np. asystentka zarządu przecież nie będzie brzydką dziewczyną, bo zarząd nie chce oglądać brzydkiej dziewczyny, tylko ładną zgrabną chce oglądać, myślisz że ta brzydka ma jakieś szanse na taką prace? niezależnie od jej kwalifikacji jest na straconej pozycji, bo ta ładna jeśli bedzie miała podobne kwalifikacje to ją zatrudnią. Takie życie.

Dodam jeszcze, kobieta o męskiej urodzie nie ma szans na pracę jako osoba reprezentatywna firmy przed jej klientami, nie mówię tu o handlu, ale bardziej o kontakcie z kontrahentami branżowymi, gdzie branże są dość mocno zamknięte, większe szanse ma ta o kobiecej urodzie.

Takie samo kryterium można zastosować do TS.

TS'ka nie będzie miała szans w pracy np. gdzie klientkami są kobiety, które muszą np. rozbierać się do zabiegu, bo pracodawca ma w głowie zapisane że to był kiedyś mężczyzna, jak wyjdzie że taka osoba obsługuje takie klientki to zaraz firma straci te klientki. Czyż nie prawda?


Takich przykładów można mnożyć i mnożyć jak i przeciwnych takich jak ty podajesz.Zapytałam się Ciebie o to czym się teraz zajmujesz, co robisz, czy pracujesz? Powiedz coś o sobie, bo ciekawa jestem twoich doświadczeń na tym tle, patrząc na to co piszesz i jak bronisz TS'ek i LGBT to powinnaś mieć bogate doświadczenia z pracodawcami.

zmian: 1, ostatnia: lena_kazuro - 2014.11.01, 14:21
Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 14:25
[autor]
Takie samo kryterium można zastosować do TS.
Nie, nie można. Jeżeli masz osobę, która jest transseksualna i funkcjonuje, przedstawia się jako kobieta, to może ona reprezentować firmę jako kobieta, nie jako "mężczyzna o kobiecej urodzie".

Przypominam, że mówię tu nie o sytuacji "brzydka kobieta jako asystentka" tylko o zamieszczaniu w CV informacji że jesteś osobą transseksualizm z założeniem, że samo to że jesteś transseksualna, a nie twój wygląd czy kwalifikacje, czynią cię gorszym albo bardziej kłopotliwym pracownikiem. Na to tylko się nie zgadzam.

Więc: jeżeli przychodzisz na rozmowę kwalifikacyjną, i ktoś chce cię zatrudnić, uważając cie za cis, ale już nie chce, gdy wie, że jesteś transseksualna, to na pewno nie chodzi o to że jesteś dla niego za brzydka na to stanowisko. (za brzydka na bycie programistką np.) :P

TS'ka nie będzie miała szans w pracy np. gdzie klientkami są kobiety, które muszą np. rozbierać się do zabiegu, bo pracodawca ma w głowie zapisane że to był kiedyś mężczyzna, jak wyjdzie że taka osoba obsługuje takie klientki to zaraz firma straci te klientki.
Nie jest to prawda. Przede wszystkim faktycznie, dopóki jesteś prawnie mężczyzną to nie masz szans na taką pracę ale to nie jest dyskryminacja niezgodna z prawem i ktoś widząc twoje dokumenty może cię nie przyjąć. Nie musi widzieć tego w CV. Jeżeli jednak jesteś już prawnie kobietą to nie masz żadnego obowiązku ujawniać, że jesteś transseksualna, nawet jeżeli pracujesz w służbie zdrowia itd. Więcej: w szpitalu masz prawo do przebywania na kobiecym oddziale, w razie gdybyś poszła do więzienia idziesz do więzienia dla kobiet a nie dla mężczyzn, masz prawo być przeszukiwana przez kobietę a nie przez mężczyznę na Policji, masz prawo do wstępu do toalet, szatni itd. dla kobiet.
zmian: 3, ostatnia: mikro - 2014.11.01, 14:49
Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 14:32
[autor]
Takich przykładów można mnożyć i mnożyć jak i przeciwnych takich jak ty podajesz.
Tak jak wspomniałam w poprzednich wypowiedziach, faktycznie istnieją zawody w których twój transseksualizm powoduje że nie nadajesz się na jakieś stanowisko. Większość zawodów się do nich nie zalicza, dlatego też nie jest konieczne informowanie o transseksualizmie w CV. O przydatności lub nie do pracy na jakimś stanowisku wystawia opinię lekarz medycyny pracy - jeżeli nie nadajesz się to wspomni o tym w dokumencie.

Zapytałam się Ciebie o to czym się teraz zajmujesz, co robisz, czy pracujesz? Powiedz coś o sobie, bo ciekawa jestem twoich doświadczeń na tym tle, patrząc na to co piszesz i jak bronisz TS'ek i LGBT to powinnaś mieć bogate doświadczenia z pracodawcami.
Tak, mam wieloletnie, bogate doświadczenia z różnymi pracodawcami, funkcjonując bez zmienionych dokumentów. Szczegółów nie chcę podawać.
zmian: 5, ostatnia: mikro - 2014.11.01, 14:58
Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 14:38
[autor]
Rekrutacją jako taką nie, tylko przeglądaniem CV i sprawdzaniem, czy ktoś nadaje się czy nie nadaje do zespołu pracującego nad projektem. :P A to Gabi skoro pracowałaś w rekrutacji i dyskryminowałaś ludzi ze względu na płeć to tylko mogę nie rozumieć sytuacji. Bo dla mnie pracownicy HR byli mili i bardzo uważali na to, żebym nie czułą się dyskryminowana, a informację o mojej transseksualności traktują jako dane poufne.
zmian: 4, ostatnia: mikro - 2014.11.01, 14:55
Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 14:39
[autor]
Dodam tylko tyle od siebie, osobiście czuję większy komfort idąc na rozmowę jeśli ktoś wie kim jestem.
Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.01, 14:41
[autor]
Lena, gdy wiedzieli kim jestem to ja nie byłam zapraszana na rozmowy kwalifikacyjne, po prostu. Za to za każdym razem gdy muszę to mówić czuję stres, bo nie chcę, żeby to wychodziło.
zmian: 2, ostatnia: mikro - 2014.11.01, 15:04
Re: Dyskryminacja osób transpłciowych podczas szukania pracy 2014.11.02, 03:47
[autor]
mikro:
Natomiast zamieszczając w CV informacje takie jak "jestem osobą transseksualną" bo bardzo dbasz o możliwość zapewnienia pracodawcy możliwości bezprawnej dyskryminacji jest działaniem sprzecznym z naszym interesem i dlatego o tym piszę na tym forum - żeby ludzie tak nie robili.


Masz rację, ale wiesz co... w momencie kiedy JA dbam o SWOJE samopoczucie i nie chcę siebie narażać na jakiekolwiek negatywne komentarze czy reakcje, to wisi mi interes całej reszty. Dlatego rozumiem osoby, które takie rzeczy zamieszczają w CV (choć też uważam, że to nie miejsce na takie info).


lena_kazuro:
Wiesz, niektóre osoby nie nadają się do pewnych stanowisk ze względu na wygląd, np. asystentka zarządu przecież nie będzie brzydką dziewczyną, bo zarząd nie chce oglądać brzydkiej dziewczyny, tylko ładną zgrabną chce oglądać, myślisz że ta brzydka ma jakieś szanse na taką prace?


No ale to genetycznej brzydkiej też nie zatrudnią, więc nadal nie jest to powód by informować o swoim TS w CV.
na górę strony  

forum / dział

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj