Po co jest to forum?

Zobacz cały wątek:  portal / pytania i propozycje / Po co jest to forum?
Re: zastrzeżenia do listu do RPO przeciw legitymacjom trans 2009.10.04, 21:45
[autor]
elzi pisze:

 

(...) Ponadto obrażasz je mówiąc, że są "dziwami", i że im odpala. Tymi dwoma wyrażeniami opdowiednio odmawiasz im człowieczeństwa i sugerujesz, że cierpią na choroby psychiczne. Przy okazji obrażasz ludzi naprawdę cierpiących na choroby psychiczne, wiążąc ich z osobami, które nazywasz dziwami.

 „Niektórzy, np. Binder i Baastrup [cyt. za Fajkowska-Stanik M. Etiologia transseksualizmu. Psychiatria Pol. 1999; XXXIII, 5: 783-798.] nazywają transseksualizm pomniejszoną jakościowo formą schizofrenii. Wielu autorów wyraża pogląd, że idei seksualnej metamorfozy w schizofrenii nie poświęcono w piśmiennictwie zbyt wiele uwagi. Istnieją publikacje, które donoszą o operacyjnej zmianie płci u prawie 25 % osób schizofrenicznych. Mowa jest wprost o tym, że mamy do czynienia z czterema kategoriami urojeń w aspekcie zmiany płci, tj.:


-dłużej nie będę mężczyzną/kobietą;

-jestem kimś neutralnym o nijakim rodzaju /agenderyzm;

-jestem jednocześnie kobietą i mężczyzną (ambisentencja) /bigenderyzm;

-jestem kimś o płci odmiennej.

To ostatnie urojenie pojawia się w transseksualizmie.

 

 Autorzy tych poglądów apelują o bardzo staranne diagnozowanie osób żądających operacyjnej zmiany płci, zdarza się bowiem tak, że ktoś żyje jako osoba innej płci, bo ma właśnie takie urojenie. Ci sami autorzy twierdzą, że na pięciu chorych na schizofrenię jeden ma urojenia, że jest osobą innej płci”.
Źródło: Bilikiewicz A., Gromska J. Transseksualizm jako fenomen interdyscyplinarny, Psychiatria Polska 2005; XXXIX, 2, str. 235.

forum / dział

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj