Galerie użytkowników

Zobacz cały wątek:  portal / pytania i propozycje / Galerie użytkowników
Re: Galerie użytkowników 2014.06.29, 20:44
[autor]
ratri pisze:
Nie tak to działa. Nie rozumiesz sama tego, o czym piszesz. Dzieci zwykle nie mają potrzeb seksualnych nawet jeżeli dorośli interpretują ich zachowanie w sposób seksualny.

Hm...

opracowanie: M.Zielona-Jenek

Tabela 2. Przejawy seksualności dzieci w wieku wczesnoszkolnym (opracowanie na podst. Bolton i in., 1989, Lew-Starowicz, 2000, Obuchowska, Jaczewski, 1982, Beisert, 1991, 2004).


Rodzaj zachowania

Opis zachowania

Funkcje zachowania

Przykład

Masturbacja

autostymulacja obszarów erogennych

 • uzyskanie przyjemności*
 • zaspokojenie ciekawości*
 • realizacja pozaseksualnych celów (np. zwrócenie uwagi otoczenia, obniżenia napięcia emocjonalnego)

* zachowania tak motywowane są najczęściej ukrywane przed dorosłymi

 • dotykanie genitaliów
 • rytmiczne zaciskanie ud
 • ocieranie się o przedmioty

Zachowania orientacyjne

poszukiwanie treści seksualnych w otoczeniu

 • zdobycie i weryfikacja informacji
 • stymulacja i rozładowanie napięcia seksualnego
 • sygnalizowanie potrzeby wsparcia i uspokojenia
 • podglądanie innych w czasie zabiegów pielęgnacyjnych, w toalecie,
 • oglądanie nagich fotografii
 • zadawanie pytań

Zachowania interakcyjne

zabawa włączająca kontakt i/lub manipulację ciałem rówieśnika (również nagim)

 • zdobycie informacji
 • stymulacja i ekspresja seksualna
 • uzyskanie uznania ze strony rówieśników
 • wzajemna masturbacja, naśladowanie kontaktów seksualnych*,
 • zawody w oddawaniu moczu*,
 • przymierzanie bielizny matek*,
 • zaczepianie, potrącanie

* w obrębie grupy płciowej

Zachowania twórcze

wykonywanie rysunków, układanie wierszyków, opowiadań o treściach seksualnych

 • ekspresja i zaspokojenie zainteresowania treściami seksualnymi
 • testowanie reakcji dorosłych
 • rysunki, komiksy o treści seksualnej (mogą być obsceniczne)
 • powtarzanie wulgaryzmów, wierszyków o treści seksualnej, układanie opowiadań

zmian: 2, ostatnia: freja - 2014.06.29, 20:46

forum / dział

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj