Tu i Teraz w zmianie – Warsztat ustalania priorytetów w osiąganiu celów życiowych w oparciu o Metodę TROP

Zobacz cały wątek:  portal / komentarze artykułów / Tu i Teraz w zmianie – Warsztat ustalania priorytetów w osiąganiu celów życiowych w oparciu o Metodę TROP
Re: Tu i Teraz w zmianie – Warsztat ustalania priorytetów w os 2014.09.05, 08:55
[autor]
mikro pisze:
Nie musi, ale musi mieć sens życia, chęć życia - musi chcieć żyć :)

Buddysta powiedziałby ci coś zupełnie przeciwnego. :D A mianowicie, że dopóki będziesz chciał, będziesz cierpiał. :P

Wiesz, to zależy jeszcze czego chciał, bo buddyzm co prawda zakłada dobrowolną rezygnację z doczesnych pragnień postrzeganych tutaj jako źródło cierpień (i z którym to poglądem nawet do pewnego stopnia się zgadzam, bo nie uważam, żeby bezrefleksyjne podążanie za każdym swoim instynktem było tak naprawdę drogą ku szczęściu), ale to nie oznacza, że buddyści niczego nie chcą.

Rzekłabym więcej: życie buddysty jest jak firma.


Panowie, naszymi celami strategicznymi są: oświecenie i uwolnienie się od cierpienia.

Plan operacyjny zmierzający do uwolnienia się od cierpienia zakłada:

1 Właściwy Pogląd – jest to poznanie Czterech Szlachetnych Prawd (pāli. sammā-diṭṭhi; sanskr. samyak-dṛṣṭi)

2 Właściwe Postanowienie
– to postanowienie wyrzeczenia się złej woli i odstąpienie od wyrządzania wszelkiej krzywdy (pāli. sammā-saṅkappa; sanskr. samyak-saṃkalpa)

3 Właściwe Słowo
– to powstrzymanie się od kłamstwa, od mowy powodującej nieporozumienia między ludźmi ("dzielącej" mowy), obelżywej mowy, pustego gadania (pāli. sammā-vācā; sanskr. samyak-vāc)

4 Właściwy Czyn
– to powstrzymanie się od zabijania, od kradzieży, od nieskromności (pāli. sammā-kammanta; sanskr. samyak-karmānta)

5 Właściwe Zarobkowanie
– to powstrzymywanie się od zarobkowania przynoszącego szkodę innym istotom, takiego jak: handel bronią, żywymi istotami, odurzającymi napojami, trucizną, od rybołówstwa, rzeźnictwa, wojskowości, fałszu, zdrady, przepowiadania przyszłości, oszustwa, wykorzystywania itp. (pāli. sammā-ājīva; sanskr. samyak-ājīva)

6 Właściwy Wysiłek
– to intencje i wysiłek, które nie pozwalają na powstawanie złych, a pozwalają na powstanie dobrych mentalnych właściwości. (pāli. sammā-vāyāma; sanskr. samyak-vyāyāma)

7 Właściwa Uważność
– zachowanie uważności we wszystkim, co się przedsięwzięło (pāli. sammā-sati; sanskr. samyak-smṛti)

8 Właściwa Medytacja
–- dążenie do osiągania stanów, w których znika "ego" (pāli. sammā-samādhi; sanskr. samyak-samādhi)

Natomiast, by osiągnąć pełną doskonałość i dostąpić oświecenia, realizować będziemy:


Jak dla mnie to taka postawa życiowa jest bliższa ideolo w typie: misja → cele → strategie,
niż typowa postawa, typowego, przyziemnego materialisty z zachodniego świata
zmian: 2, ostatnia: freja - 2014.09.05, 08:58

forum / dział

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj