WORD odmówił mi prawa do egzaminu na prawo jazdy. ;'(

Zobacz cały wątek:  portal / co tam panie w polityce? / WORD odmówił mi prawa do egzaminu na prawo jazdy. ;'(
Re: WORD odmówił mi prawa do egzaminu na prawo jazdy. ;'( 2012.07.19, 16:44
[autor]
Urzędy zwykle posiadają na swoich stronach internetowych adresy mailowe lub informację o tym, w którym miejscu w urzędzie skargę można złożyć. Wszystko zależy od USC w Twoim miejscu zamieszkania/zameldowania.

Czy Twoją prośbę o nowy dowód odrzuciła osoba zajmująca się dowodami, czy rozmawiałaś też z Kierownikiem? Jeśli nie - kierownictwo powinno jako pierwsze otrzymać skargę. Najlepiej złożyć skargę pisemnie, opisać, dlaczego chciałaś zmienić dowód osobisty, na czym Ci zależało i jakich argumentów użyła osoba, która odmówiła Ci pomocy przy wymianie dowodu osobistego.

W skardze najlepiej od razu powoływać się na odpowiednie przepisy prawa, dlatego też polecam Ci przede wszystkim cytat z Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:

Art. 40. (39) 1. Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

  (...)

  2)  uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;


Pozwoliłem sobie zaznaczyć jedynie ten fragment, na który należy się powołać. W skardze powinnaś również zapytać, czy istnieją wewnętrzne przepisy USC, które uniemożliwiałyby Ci wymianę dowodu osobistego, oraz, czy istnieją krajowe instrukcje, które nakazują urzędnikom i urzędniczkom odmowy przyjęcia zgłoszenia o dowodzie osobistym wbrew obowiązującej ustawie.

Jeśli rozmawiałaś tylko z urzędnikiem/urzędniczką skarga powinna zostać skierowana do osoby kierującej USC.

forum / dział

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj