Hostel TF

Zobacz cały wątek:  fundacja / propozycje działań fundacji / Hostel TF
Oficjalna odpowiedź zarządu Fundacji Trans-Fuzja 2015.02.17, 16:40
[autor]

Zwracamy uwagę, że placówka, której dotyczy powyższa dyskusja, nie jest hostelem Trans-Fuzji. Jest to hostel interwencyjny dla osób LGBT prowadzony przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa we współpracy z Fundacją Trans-Fuzja. Fundacja Trans-Fuzja jest w tym przypadku organizacją partnerską, a nie głównym organizatorem i prowadzącym placówkę.

Regulamin hostelu interwencyjnego powstał na bazie światowych doświadczeń w prowadzeniu podobnych placówek. Nie został on stworzony przez Fundację Trans-Fuzja, a jedynie przy jej udziale. Regulamin ten uwzględnia doświadczenia w prowadzeniu podobnych placówek w innych krajach, jak i polską specyfikę i warunki społeczne panujące w naszym kraju.

Regulamin nie jest rzeczą daną raz na zawsze i niezmienną. Powstał na początku realizacji tego przedsięwzięcia, jednak nie znaczy to, że nie będzie modyfikowany. Od jego pierwotnej wersji do czasu opublikowania obecnie obowiazującej, przeszedł już zresztą modyfikacje. I będzie poddawany kolejnym, jeśli tylko zapisane w nim przepisy nie będą się sprawdzać oraz spowodują niepotrzebne utrudnienia dla kientów hostelu i działania samej placówki.

Podkreślam, że hostel interwencyjny dla osób LGBT jest placówką pionierską w skali naszego kraju. Nie mamy w Polsce żadnych wzorów, z których moglibyśmy korzystać przy tworzeniu i prowadzeniu takiego ośrodka. To, co robimy, jest uczeniem się od podstaw. Logiczne jest zatem, że podczas takiej pionierskiej dzialalności będą się zdarzały niedociągnięcia i błędy. Chcemy jednak wyciągać z nich wnioski i unikać ich w przyszłości.

Wszystkie osoby, które krytykują Fundację Trans-Fuzja za podejmowane działania - tak, jak w tym przypadku - mogą mieć wpływ na nasze decyzje, działania, przedsięwzięcia. Nie odrzucamy głosów płynących ze środowiska, gdyż nasza działalność bez nich nie miałaby sensu. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na to, co robimy, do udziału w naszej działalności. Można to zrobić zawsze poprzez włączenie się w prace wolontariatu Fundacji Trans-Fuzja. Wkrótce też zaproponujemy Wam uczestnictwo w grupie focusowej. Każdy, kto weźmie w niej udział, będzie mógł bezpośrednio zapoznać się z tym, co robimy, odnieść się do naszej działalności i zaproponować konkretne rozwiązania. Szukajcie już wkrotce ogłoszenia o grupie focusowej na stronie transfuzja.org i na Facebooku.

Edyta Baker
Fundacja Trans-Fuzja
rzecznik prasowy
członek zarządu

forum / dział

  kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
fundacja na rzecz osób transpłciowych
 
login

hasło

zapomniane hasłozarejestrujzaloguj